Photo of teacher

Phan Anh Trung

Chuyên viên phát triển hệ thống IT tại Suntory System Technology

Học vấn

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chuyên ngành:Kỹ sư ngành CNTT Việt Nhật

Chứng chỉ:

Chứng chỉ CNTT FE Nhật Bản: đứng thứ 2 toàn quốc

TOEIC, JLPT N1

Tiếng Nhật giao tiếp thương mại cấp độ 6.5

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

SQL, Cấu trúc dữ liệu giải thuật, Java, iOS Swift Linux - Networking, System Design,...

Công tác

Công ty Suntory System Technology

Chuyên viên phát triển hệ thống IT 10/2018 - nay