Photo of teacher

Nguyễn Minh Hiếu

Kỹ sư lập trình tại Tổng công ty truyền thông VNPT

Học vấn

Đại Học Thuỷ Lợi

Chuyên ngành:Công Nghệ Thông Tin

Thành tích:

Giải nhì Olympic tin học toàn quốc

Học bổng tài năng SamSung

Giải ba cuộc thi thuật toán VNPT ngày hội chuyển đổi số

Giải nhì cuộc thi thuật toán FPT TechDay

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

C#, Cấu trúc dữ liệu giải thuật, JavaScript, Typescript, React, Python, Java,...

Công tác

Tổng Công Ty Truyền Thông VNPT

Kỹ sư lập trình

Trợ Giảng Các Môn Tin Đại Cương, Lập Trình Hướng Đối Tượng tại trường Đại học