Photo of teacher

Nguyễn Hoàng Khải

Training mentor AWS SAA ,Java OCA , PMI-ACP

Học vấn

Đại học FPT

Chuyên ngành:Kĩ sư phần mềm

Chứng chỉ :

Fundamentals of Engineering Certification

JLPT N2

EF SET English Certificate 78/100 (C2 ~ IELTS 7.0)

AWS - Solution Architect Professional

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Training AWS SAA, Mentor

Training Java OCA, Mentor

Training PMI-ACP, Mentor

Chứng chỉ FE

Certificate FE