Photo of teacher

Phạm Tiến Thành

IT Officer,Team leader

Học vấn

Genetic Computer Singpare

Chuyên ngành: Điện tử Tin học

Chứng chỉ quản trị dự án PMP của PMI Hoa Kỳ

Chứng chỉ Kỹ sư Công nghệ Thông tin ITPEC Nhật Bản (chứng chỉ FE)

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

PL/SQL, HTML, CSS, Javascript, Java, Visual Basic

ReactJS, React Native, PHP, NodeJS, C#

Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL

Lib,framework:Oracle Apex,Microsoft Power Platform,Jquery,Spring Boot ,Wordpress,Git, SVN,Redmine, Microsoft Project, Microsoft Visio/Excel/Word/PowerPoint

Công tác

Vietnam Securities Deposit06/2006 - 03/2007

  • Design & develop application for internal needs

Petro Vietnam Finance Joint Stock Corporation 03/2007 – 10/2013

  • Team leader,Project manager

Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank 10/2013 - 2019

  • Specialist

Techmaster Vietnam Ltd 06/2020 – 05/2021

  • Teacher

B. Braun Vietnam Ltd5/2021 -Present

  • IT Officer