Photo of teacher

TRẦN VIỆT HOÀNG

Software engineer

Học vấn

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Việt Nhật

Chứng chỉ:

Chứng chỉ CNTT chuẩn Nhật FE

Chứng chỉ Nhật ngữ N3

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Kỹ năng tổ chức code MVC, MVP

Kĩ năng sư phạm, truyền đạt, giải thích

C# .Net,C, C++, PHP, Python, Java

Công tác

FPT Software

  • Developer

Công ty OWS

  • Developer ReactJS

Công ty Rikkei

  • InternShip

Công ty TNHH Fujitech

  • InternShip

Chứng chỉ FE

Certificate FE